Hildegard Alapítvány

Az alapítvány a magyar kémiaoktatás egyik leggondosabb ápolójának, Hartmann Hildegardnak emlékét őrzi nevében.

Az alapítvány 2015-ben, igen jelentős összeggel létesült, célja a középiskolai tehetséggondozás a kémia területén. Mind az alapító, mind a Kuratórium tagjai az ELTE-hez kötődnek, de céljaik nem korlátozódnak egyetlen intézményre: kutató vegyészek, egyetemi oktatók, akiknek „élete a kémia”, s akiket lelkesít az a feladat, hogy felkutassák és támogassák a kémia iránt érdeklődő, tehetséges diákokat ‒ még középiskolás korukban, a végleges pályaválasztás előtt.

Az alapítvány a fenti célt elsősorban akként valósítja meg, hogy a kémiai tanulmányi versenyeken ‒ különösen a laboratóriumi gyakorlatok során ‒ kiemelkedő eredményt elérő diákokat díjazza éves rendszerességgel.

Ezen felül lehetőség szerint más kémiai tanulmányi versenyek lebonyolításában is közreműködünk.

Névadónk

Dr. Hartmann Hildegard (1923-2011) egyetemi docens évtizedekig meghatározó szerepet vitt egyrészt az Általános Kémia egyetemi oktatásában, másrészt a középiskolai kémiaversenyek és a kémiai diákolimpiák szervezésében.

Hartmann Hildegard vezette és szervezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karán az I. éves vegyészhallgatók Általános Kémia laboratóriumi gyakorlatait és az ehhez csatlakozó számítási gyakorlatokat. (Ennek jó ideig analitikai kémiai gyakorlatok is részét képezték; a 60-as évek diákjai máig is emlegetik az általa évente rendezett „kvali-anal verseny” izgalmait, örömeit). Számos egyetemi jegyzetnek és feladatgyűjteménynek volt szerzője-társszerzője, és meghatározó szerepe volt a Lengyel Béla-féle Általános Kémiai Praktikum létrejöttében. Általános Kémiai Példatárát (Szepes Lászlóval és Knausz Dezsővel) máig is használják a vegyész- és tanárszakos hallgatók.

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia vezető magyar szervezője volt évtizedeken át. Ott volt az indulásnál, 1968-ban, amikor mindössze három ország (Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország) elindította a mozgalmat; nyugdíjba vonulásakor, a 80-as évek végén Ausztráliától Kubáig már közel 30 ország versenyzett. (Az 50. évfordulóra, 2018-ban számuk elérte a 80-at).

Hartmann tanárnő (a diákok „Hilda néni”-je) igazi emberi értékét egészen különleges személyisége jelentette. Édesapját korán elvesztette, kettesben élt édesanyjával - akivel orosz arisztokrata származásuk folytán otthon csak franciául beszéltek -, majd anyja halála után egészen egyedül maradt. Mégsem volt egyedül, soha: életét kitöltötte a kémia és a diákok iránti odaadása, s a kollégák szeretete. Egészen rendkívüli lelki­ismeretesség és munkaszeretet jellemezte; és tisztaság, konkrétan és átvitt értelemben is: nemcsak a laborban követelte meg a rendet és tisztaságot, de az emberek lelkében is. A maga kicsit naív, romantikus, de makacsul szilárd hitével fogalmazta meg alapelvét: ha mindenki a maga helyén tenné rendesen a dolgát, nem lenne baj a világban.

 

Díjazottak

Hartmann-díj:

Csonka Illés

C. R. Nagy Lajos Gimnázium, Pécs
2024
Hartmann-díj:

Lehotai Dávid

Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest
Hartmann-oklevél:

Éger Viktória

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest
2023
Hartmann-díj:

Sajósi Benedek

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest
Hartmann-oklevél:

Viczián Dániel

Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
Hartmann-oklevél:

Varga Szilárd

Táncsics Mihály Gimnázium, Orosháza
2022
Hartmann-díj:

Simon Vivien

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest
Hartmann-díj:

Egri Gergő

Vajda Péter Gimnázium, Szarvas
Hartmann-oklevél:

Farkas Izabella

Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
Hartmann-oklevél:

Szabó Márton

Péter András Gimnázium, Szeghalom
2021

Borbás Balázs

Kökönyösi Gimnázium, Komló
2020

Almási Balázs

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest
2019

Juhász Benedek

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest

Mészáros Bence

Szent István Gimnázium, Budapest
2018

Arany Eszter

Lovassy László Gimnázium, Veszprém

Stenczel Tamás

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
2017

Baglyas Márton

Petőfi Sándor Gimnázium, Bonyhád

Pusztai Árpád

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd
2016

Jutalmak

A díjazottak személyéről az alapítvány kuratóriuma évente dönt. A díjazott személyek száma általában 1-3 fő. Maga a díj a következő két részből tevődik össze: trófea, amely a diszítőelemek mellett lézergravírozott formában tartalmazza a jutalmazott nevét és az évszámot; pénzjutalom, amely a teljesítmény függvényében maximum 200.000 Ft lehet. Ez utóbbi összeget a jutalmazott szakmai fejlődését elősegítő beruházásra fordíthatja, amely lehet például szakkönyv, folyóirat, számítástechnikai segédlet, nyelvtanfolyam, szakmai jellegű utazás stb. A kiadásokat az Alapítvány által meghatározott pénzügyi szabályok szerint kell dokumentálni.

2021-ben a kuratórium a középiskolát befejező versenyzők jutalmazását és a még aktív jó teljesítményt nyújtó versenyzők további sikereinek előmozdítását szem előtt tartva a Hartmann-díj mellé megalapította a Hartmann-oklevelet. A Hartmann-díj egyszer nyerhető el, míg a szintén jutalommal járó oklevél elnyerése után a versenyző később a díjat is megkaphatja.

A Kuratórium a továbbiakban nyitott arra is, hogy támogasson minden olyan kezdeményezést, amely az igényes kémiaoktatást segíti elő.

 

Elérhetőség

Az alapítvány székhelye: 1016 Bp., Gellérthegy utca 25.
Az alapítvány kuratóriuma
  • Dr. Fogarasi Géza
  • Dr. Magyarfalvi Gábor, elnök
  • Dr. Szepes László, alapító
  • Dr. Tarczay György
  • Dr. Varga Szilárd