Hildegard Alapítvány

Az alapítvány a magyar kémiaoktatás egyik leggondosabb ápolójának, Hartmann Hildegardnak emlékét őrzi nevében.

Az alapítvány 2015-ben, igen jelentős összeggel létesült, célja a középiskolai tehetséggondozás a kémia területén. Mind az alapító, mind a Kuratórium tagjai az ELTE-hez kötődnek, de céljaik nem korlátozódnak egyetlen intézményre: kutató vegyészek, egyetemi oktatók, akiknek „élete a kémia”, s akiket lelkesít az a feladat, hogy felkutassák és támogassák a kémia iránt érdeklődő, tehetséges diákokat ‒ még középiskolás korukban, a végleges pályaválasztás előtt.

Az alapítvány a fenti célt elsősorban akként valósítja meg, hogy a kémiai tanulmányi versenyeken ‒ különösen a laboratóriumi gyakorlatok során ‒ kiemelkedő eredményt elérő diákokat díjazza éves rendszerességgel.

Névadónk

Dr. Hartmann Hildegard (1923-2011) egyetemi docens évtizedekig meghatározó szerepet vitt egyrészt az Általános Kémia egyetemi oktatásában, másrészt a középiskolai kémiaversenyek és a kémiai diákolimpiák szervezésében.

Hartmann Hildegard vezette és szervezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karán az I. éves vegyészhallgatók Általános Kémia laboratóriumi gyakorlatait és az ehhez csatlakozó számítási gyakorlatokat. (Ennek jó ideig analitikai kémiai gyakorlatok is részét képezték; a 60-as évek diákjai máig is emlegetik az általa évente rendezett „kvali-anal verseny” izgalmait, örömeit). Számos egyetemi jegyzetnek és feladatgyűjteménynek volt szerzője-társszerzője, és meghatározó szerepe volt a Lengyel Béla-féle Általános Kémiai Praktikum létrejöttében. Általános Kémiai Példatárát (Szepes Lászlóval és Knausz Dezsővel) máig is használják a vegyész- és tanárszakos hallgatók.

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia vezető magyar szervezője volt évtizedeken át. Ott volt az indulásnál, 1968-ban, amikor mindössze három ország (Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország) elindította a mozgalmat; nyugdíjba vonulásakor, a 80-as évek végén Ausztráliától Kubáig már közel 30 ország versenyzett. (Az 50. évfordulóra, 2018-ban számuk elérte a 80-at).

Hartmann tanárnő (a diákok „Hilda néni”-je) igazi emberi értékét egészen különleges személyisége jelentette. Édesapját korán elvesztette, kettesben élt édesanyjával - akivel orosz arisztokrata származásuk folytán otthon csak franciául beszéltek -, majd anyja halála után egészen egyedül maradt. Mégsem volt egyedül, soha: életét kitöltötte a kémia és a diákok iránti odaadása, s a kollégák szeretete. Egészen rendkívüli lelki­ismeretesség és munkaszeretet jellemezte; és tisztaság, konkrétan és átvitt értelemben is: nemcsak a laborban követelte meg a rendet és tisztaságot, de az emberek lelkében is. A maga kicsit naív, romantikus, de makacsul szilárd hitével fogalmazta meg alapelvét: ha mindenki a maga helyén tenné rendesen a dolgát, nem lenne baj a világban.

 

Díjazottak

Baglyas Márton

Petőfi Sándor Gimnázium, Bonyhád

Pusztai Árpád

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd
2016

Arany Eszter

Lovassy László Gimnázium, Veszprém

Stenczel Tamás

Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
2017

Juhász Benedek

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest

Mészáros Bence

Szent István Gimnázium, Budapest
2018

Almási Balázs

ELTE Apáczai Gimnázium, Budapest
2019

Borbás Balázs

Kökönyösi Gimnázium, Komló
2020

Jutalmak

A díjazottak személyéről az alapítvány kuratóriuma évente dönt. A díjazott személyek száma általában 1-3 fő. Maga a díj a következő két részből tevődik össze: trófea, amely a diszítőelemek mellett lézergravírozott formában tartalmazza a jutalmazott nevét és az évszámot; pénzjutalom, amely a teljesítmény függvényében maximum 200.000 Ft lehet. Ez utóbbi összeget a jutalmazott szakmai fejlődését elősegítő beruházásra fordíthatja, amely lehet például szakkönyv, folyóirat, számítástechnikai segédlet, nyelvtanfolyam, szakmai jellegű utazás stb. A kiadásokat az Alapítvány által meghatározott pénzügyi szabályok szerint kell dokumentálni.

A Kuratórium a továbbiakban nyitott arra is, hogy támogasson minden olyan kezdeményezést, amely az igényes kémiaoktatást segíti elő.

 

Elérhetőség

Az alapítvány székhelye: 1126 Bp., Németvölgyi út 20.
Az alapítvány kuratóriuma
  • Dr. Fogarasi Géza, elnök
  • Dr. Magyarfalvi Gábor
  • Dr. Szepes László, alapító
  • Dr. Tarczay György
  • Dr. Varga Szilárd